Nganong dako man ning akong bill?

 

Ang atong bayronon sa kuryente mag-depende usab sa kadakoon sa atong konsumo nga posibleng dala sa kadakoon sa atong pag-gamit sa atong mga appliances. Palihog sa pagbisita niini nga link alang sa energy conservation tips gikan sa Department of Energy: https://www.doe.gov.ph/sites/default/files/pdf/consumer_connect/2016-enercon_tips.pdf

Posible nga modako ang bill tungod sa nag-usab-usab nga taripa sa generation, supply ug transmission sa elektrisidad ug sa mga gipatong nga local taxes o buwis. Apan kini nga balayronon naga-agad gihapon sa kadako sa nakonsumo nga kuryente mao nga gi-awhag gayud ang tanan sa pagbuhat ug energy saving activities.

Pwede usab nga hinungdan sa pagtaas o pagdako sa bill mao ang mga karaan ug daut na nga mga appliances nga kanunay pa gihapong nakasaksak o karaan o daut nga electrical wirings sa sulod sa panimalay. Ipa-susi kini sa mga accredited electricians aron mahibaloan kung kinahanglan na bang i-upgrade ang inyong mga electrical wirings.

Mamahimo usab nga susihon ang mismong metrohan kung kinahanglan ba kining i-recalibrate o pulihan. Palihog lamang sa pagtawag o pagbisita sa pinakaduol nga buhatan sa SURSECO II alang niini.