Nakakita ko nga minglabay ang maintenance vehicle sa SURSECO II, nganong wala pa man gihapon mosiga?

 

Ang SURSECO II adunay gisunod nga pamaagi sa pagpasig-uli sa napalong nga kuryente. Kini gihimo aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Mao kini ang kasagarang pamaagi sa pag-restore sa suga:

  1. Susihon sa SURSECO II ang ka-grabe sa daot ug magpadala ug maintenance personnel ug kasangkapan aron maka-repair. Apan, adunay mga higayon nga dili dayon masayran ang daot mao nga adunay maglabay-labay o magbalik-balik nga maintenance vehicle alang sa pag-patrol o pag-subay sa linya o poste aron makita kung asa ug unsa ang posible nga hinungdan sa brownout;

  2. Apan kung mga transmission towers ang adunay problema, kini ayuhon lamang sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Motabang lamang ang SURSECO II kung mangayo sila og tabang;

  3. Tungod kay ang sub-station sa SURSECO II nagsilbi sa liboan nga mga konsumidor, kung adunay dagko nga pagkapalong, kini gayud ang unang susihon o ayuhon;

  4. Sundon dayon ang mga main ug secondary distribution lines ug feeders kung ang problema dili makita sa sub-station. Kini nga mga linya ang nagdala sa elektrisidad paingon sa mga konsumidor. Kung masulbad na ang problema niining higayuna, anam-anam na dayon nga makabalik ang suga sa mga konsumidor niini nga linya basta lang wala na’y problema pa sa linya sa unahan;

  5. Usahay ang problema anaa ra sa service drop wire mao nga ang usa ka konsumidor walay suga apan ang iyang silingan nagsiga. Ipahibalo dayon kini sa SURSECO II aron ma-repair;

  6. Apan ang serbisyo sa SURSECO II kutob lamang sa inyong metrohan. Kung ang problema anaa na sa sulod sa balay, kinahanglan nang tawagan ang accredited electrician.