Kung magkipat-kipat ang suga, tinood ba nga
modako ang akong power bill?

 

Ang pagkipat-kipat sa suga dili hinungdan sa pagtaas sa inyong Power Bill. Ang kadakoon sa power bill magadepende gayud sa kadak-on sa inyong konsumo sa kuryente.

Posible nga modako ang bill tungod sa nag-usab-usab nga taripa sa generation, supply ug transmission sa elektrisidad ug sa mga gipatong nga local taxes o buwis. Apan kini nga balayronon naga-agad gihapon sa kadako sa nakonsumo nga kuryente mao nga gi-awhag gayud ang tanan sa pagbuhat ug energy saving activities.